Razpis za študente Vodarstva in okoljskega inženirstva na UL FGG – strokovna ekskurzija v Flandrijo, september 2023 – je zaključen z dnem 3.6.2023.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani bo v soorganizaciji z Društvom vodarjev Slovenije in Slovenskim društvom za zaščito voda, v dneh od 17. do 19. septembra 2023 organiziralo strokovno ekskurzijo v Antwerpen, Flandrija, Belgija, s prevladujočo...