Hidrološki pojmi

Razlaga pojmov in procesov v hidrologiji

Kaj je porečje

 

Vodna bilanca

 

Hidrogram ali visokovodni val

 

Elementi hidrograma in padavin

 

Fizični model padavin in površinskega odtoka

 

Hidrogram enote

 

Primeri protipoplavnih zaščit

 

Verjetnost in poplave

 

Povratna doba

 

Verjetnostne analize

 

Racionalna enačba

 

Meritve padavin

 

Meritve infiltracije

 

Prostorske padavine

 

Kaj je hidravlična prevodnost

Modeliranje suhih in mokrih zadrževalnikov

Suhi zadrževalniki

 

Mokri zadrževalniki