UNESCO Chair on Water-related Disaster Risk Reduction

University of Ljubljana, Slovenia

 

Unesco Floods Summer School

Ljubljana, September 2023
Click here for info ...

Poplave avgust 2023

Obsežne dele Slovenije so prizadele večdnevne močne poplave. Izražamo sočutje vsem prizadetim in globoko zahvalo vsem, ki so priskočili na pomoč v kakršni koli vlogi ali na kakršen koli način. Solidarnost je močno zakoreninjena v slovenski družbi.

Odpravljanje posledic bo dolgotrajno in boleče. Od nas bo zahtevalo veliko mero odrekanja na drugih področjih delovanja in razvoja.

Posledice žal niso le zaradi moči narave, ampak tudi našega ravnanja v preteklosti in našega odnosa do voda.

Za boljše razumevanje si lahko preberete tri prispevke:

Quo vadis slovensko vodarstvo – anketa iz leta 1995, objavljena v reviji Slovenski vodar, št. 2

Quo vadis slovensko hudourništvo? – strokovni prispevek iz leta 2016 na Mišičevem vodarskem dnevu

95 tez o vodarstvu – prispevek iz leta 2017 z 2. kongresa o vodah Slovenije

Verjamemo, da lahko v času podnebne krize ravnamo drugače in varujemo človeška življenja in premoženje v večji meri, tako da krepimo odpornost družbe in posameznika.

Agencija RS za okolje (ARSO) je že na svojih spletnih straneh objavila analizo “Nalivi in obilne padavine od 3. do 6. avgusta 2023” – MOPE, ARSO, Ljubljana, 32 str.

Hidrološke analize tega izrednega dogodka člani Unesco katedre objavljajo na Facebook spletni strani študija Vodarstvo in okoljsko inženirstvo, ki ga izvaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

Zanimivo branje o kvantitativnih metodah za ocenjevanje poplavne nevarnosti ponuja pregledni članek avtorjev Maranzoni in sod. (2023) Quantitative flood hazard assessment methods: A review, Journal of Flood Risk management, 16:e12855, https://doi.org/10.1111/jfr3.12855, ki je na voljo v angleškem jeziku v prostem dostopu. Poplavna nevarnost se ne dotika le vprašanj o varnosti objektov in ljudi v njih, temveč tudi ljudi na prostem, tudi v prevoznih sredstvih.

Sprememba slovenske področne zakonodaje na področju varstva pred škodljivim delovanjem voda (vključuje poplave vseh vrst in vzrokov) je nujna.

 

Zadnje novice / Latest News

Interpraevent 2024 Congress – article submission opened.

The conference of the International Research Society INTERPRAEVENT is the professional congress in the field of preventive protection against natural disasters. Dr Mikoš is a long-standing member of the Science & Technology Advisory Board of the Society. 2024 the...

Dr Klun invited to talk at DAMSWEEK 2023, August 27-30, in Foz do Iguaçu, Brasil.

The Brazilian Committee on Dams – CBDB organized DAMSWEEK 2023, with the XXXIV National Seminar on Large Dams - SNGB, II International Symposium on Rockfill Dams SIBE, in partnership with the Chinese Committees (CHINCOLD) and Spain (SPANCOLD) and the IV Technical...

Vlada RS ustanovila službo za obnovo po poplavah in plazovih – 7.9.2023.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 68. redni seji dne 7. septembra 2023 ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. Med njenimi prednostnimi nalogami so: organizacijska, strokovna in druga pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju...

Dr Bezak and Dr Mikoš contributed to a pre-print article in the journal EGUsphere on “Brief communication: A first hydrological investigation of extreme August 2023 floods in Slovenia, Europe”.

A brief communication entitled "A first hydrological investigation of extreme August 2023 floods in Slovenia, Europe" was published as a pre-print in the journal EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1979.

Floods Summer School starts today – September 4, 2023.

Dear participants, dear all, it is my utmost pleasure to greet you all in the City of Ljubljana, the capitol of Slovenia. I hope you will find the school interesting and learn something new, get innovative ideas and new connections. The school is about knowledge,...

Začel je veljati intervencijski zakon po avgustovskih poplavah in zemeljskih plazovih 2023.

V Uradnem listu RS št. 95 z dne 1. september 2023 je izšel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Začel je veljati 2. septembra 2023. S tem zakonom se zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov...

Dr. Mikoš na spletnem portalu Domovina.je o poplavah avgusta 2023.

Dr. Mikoš je podal intervju za spletni portal Domovina.je o posledicah in vzrokih avgustovskih poplav v Sloveniji in opozoril na nujnost krepitve poplavne odpornosti namesto pogovora o protipoplavni zaščiti. Povezava na spletno stran z objavo prvega dela intervjuja...

A new Flood Risk Management master thesis defended.

In the framework of the international master study programme Flood Risk Management, recently another international student was defending successfully her MSc thesis: Kristina Unger: Evaluation of flood protection measures under climate change scenarios (link to the...

A new Flood Risk Management master thesis defended.

In the framework of the international master study programme Flood Risk Management, recently another international student was defending successfully her MSc thesis: Livia Beatriz Machado de Almeida: Flood risk and damage investigation in areas of high cultural...

Vlada RS imenovala člane Sveta Vlade RS za obnovo – 24.8.2023.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 66. redni seji dne 24.8.2023 v Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo imenovala 14 članov (vir: Sporočilo za javnost): Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo Vlada Republike Slovenije je 17. 8. 2023 ustanovila Svet Vlade...

Submit your research results to the journal Acta hydrotechnica

Abstracted and indexed in: Scopus, COBISS, ICONDA, dLib, Google Scholar, Crossref, Ulrich’s Web, IndexCopernicus, Dimensions (Digital Science), Scilit, NAVER Academic, WorldCat, SCImago, UGC CARE

PLANNED ACTIONS IN 2024:

Research Programme "Water Science and Technology, and Geotechnics"

(2022-2027)

ARRS project "Evaluation of the impact of rainfall interception on soil erosion"

(active 11.2022 – 12.2025)

EU ERASMUS-EDU-2023-EMJM_DESIGN project Eye4Water - "Augmented Intelligence for Sustainable Water and Health"

(under negotiations 2024-2025)

ARRS project "Evaluation of hazard-mitigating hybrid infrastructure under climate change scenarios"

(active 1.2023 – 12.2025)

EU HORIZON-MISS-2022-CLIMA project SPONGESCAPES - "Evidence and Solutions for improving SPONGE Functioning at LandSCAPE Scale in European Catchments for increased Resilience of Communities against Hydrometeorological Extreme Events"

(active 2023 – 2025)

Basic ARRS project "Erosional processes on coastal flysch cliffs and their risk assessment"

(active 2020 – 2024)

Basic ARRS project "Deciphering the sensitivity of rock faces to climatic changes and freeze-thaw cycles in permafrost-free regions"

(active 10.2021 – 9.2024)

ACTIONS IN 2023:

Research Programme "Water Science and Technology, and Geotechnics"

(2022-2027)

ARRS project "Evaluation of the impact of rainfall interception on soil erosion"

(active 11.2022 – 12.2025)

ARRS project "Evaluation of hazard-mitigating hybrid infrastructure under climate change scenarios"

(active 1.2023 – 12.2025)

Basic ARRS project "Erosional processes on coastal flysch cliffs and their risk assessment"

(on-going 2020-2023)

Basic ARRS project "Deciphering the sensitivity of rock faces to climatic changes and freeze-thaw cycles in permafrost-free regions"

(on-going 10.2021 – 9.2024)

Targeted ARRS project "Methodology development for computing high-flow waves on the basis of extreme rainfall events"

(on-going 10.2021-3.2023)

IPL Project "World-wide-web-based Landslide Observatory (W3bLO)".

(2022-2025)

IPL Project "Deciphering the sensitivity of rock faces to climatic changes and freeze-thaw cycles in permafrost-free regions"

(2021-2024)

CELSA Collaborative Research Project "Rainfall interception experimentation and modelling for enhanced impact analysis of nature-based solutions"

(1.10.2021 – 30.9.2023)

CHAIR ACTIONS IN 2022:

Research Programme "Water Science and Technology, and Geotechnics" 2022-2027

(approved for 6 years)

Basic ARRS project "Erosional processes on coastal flysch cliffs and their risk assessment"

(on-going 2020-2023)

Basic ARRS project "Deciphering the sensitivity of rock faces to climatic changes and freeze-thaw cycles in permafrost-free regions"

(on-going 10.2021 – 9.2024)

Targeted ARRS project "Methodology development for computing high-flow waves on the basis of extreme rainfall events"

(on-going 10.2021-3.2023)

Bilateral ARRS-DAAD Research Project PRE-PROMISE "Validation of Precipitation REanalysis PROducts for rainfall-runoff Modelling In SlovEnia" 2021-2022

(active action in 2022)

CELSA Collaborative Research Project "Rainfall interception experimentation and modelling for enhanced impact analysis of nature-based solutions"

(1.10.2021 – 30.9.2023)

COST Action "Minimizing naturally and technologically induced geo-hazards"

(proposed for 2022)

IPL Project "Deciphering the sensitivity of rock faces to climatic changes and freeze-thaw cycles in permafrost-free regions"

(2021-2024)

COST Action "Cascading Geohazard Models & Risk Awareness Raising in joint XR-environments"

(proposed for 2022)

COST Action "Land use/cover changes from 19th century and their impact on the environment"

(proposed for 2022)

IPL Project "World-wide-web-based Landslide Observatory (W3bLO)".

(2022-2025)

CHAIR ACTIONS IN 2021:

Research Programme "Water Science and Technology, and Geotechnics" 2017-2021

(active action in 2021)

CELSA Collaborative Research Project "Rainfall interception experimentation and modelling for enhanced impact analysis of nature-based solutions"

(1.10.2021 – 30.9.2023)

Bilateral ARRS-DAAD Research Project PRE-PROMISE "Validation of Precipitation REanalysis PROducts for rainfall-runoff Modelling In SlovEnia" 2021-2022

(active action in 2021)

Basic ARRS project "Erosional processes on coastal flysch cliffs and their risk assessment"

(on-going 2020-2023)

Targeted ARRS project "Methodology development for computing high-flow waves on the basis of extreme rainfall events"

(on-going 10.2021-3.2023)

DAREFFORT (DAnube River Basin Enhanced Flood FORecasting CooperaTion)

(on going 2018-2021)

CHAIR ACTIONS IN 2020:

Research Programme "Water Science and Technology, and Geotechnics" 2017-2021

(active action in 2020)

Bilateral ARRS-China Research Project "Evaluation of intelligent learning techniques for prediction of hydrological data: useful case"

(on-going 2018-2020)

Annual Meeting of the representatives of the National Committees of IHP from the Danube River Basin

(on-line on October 21, 2020)

Basic ARRS project "Erosional processes on coastal flysch cliffs and their risk assessment"

(on-going 2020-2023)

DAREFFORT (DAnube River Basin Enhanced Flood FORecasting CooperaTion)

(on going 2018-2021)

Workshop of the representatives of the National Committees of IHP from II. Region of UNESCO

(on-line on October 22, 2020)

CHAIR ACTIONS IN 2019:

World Construction Forum 2019

(April 8 – 11, 2019, Ljubljana)

Research Programme "Water Science and Technology, and Geotechnics" 2017-2021

(active action in 2019)

Bilateral ARRS-DAAD Research Project "Stochastic rainfall models for rainfall erosivity evaluation" 2018-2019

(active action in 2019)

Bilateral ARRS-China Research Project "Evaluation of intelligent learning techniques for prediction of hydrological data: useful case"

(on-going 2018-2020)

DAREFFORT (DAnube River Basin Enhanced Flood FORecasting CooperaTion)

(on going 2018-2021)

COST LAND4FLOOD Project

Natural Flood Retention on Private Land (CA16209)

(active action in 2019)

CHAIR ACTIONS IN 2018:

Research Programme "Water Science and Technology, and Geotechnics" 2017-2021

(active action in 2018)

Bilateral ARRS-DAAD Research Project "Stochastic rainfall models for rainfall erosivity evaluation" 2018-2019

(active action in 2018)

Bilateral ARRS-China Research Project "Evaluation of intelligent learning techniques for prediction of hydrological data: useful case"

(on-going 2018-2020)

DAREFFORT (DAnube River Basin Enhanced Flood FORecasting CooperaTion)

approved for 2018-2021

COST LAND4FLOOD Project

Natural Flood Retention on Private Land (CA16209)

(active action in 2018)

CHAIR ACTIONS IN 2017:

4th World Landslide Forum

(May 29 – June 2, 2017, Ljubljana)

3rd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region

Co-organised together with the Slovenian Geological Survey (11. – 13. October, 2017, Ljubljana).

Natural Disasters Summer School

(May 21 – June 10, 2017, Ljubljana)

Water Center of Excellence in Landslide Disaster Risk Reduction

(approved at WLF4 in Ljubljana for 2017-2020)

Research Programme "Water Science and Technology, and Geotechnics"

(approved for 2017-2021)

More room for water initiative

CHAIR INAUGURATION CEREMONY 2016:

UNESCO Chair on Water-related Disaster Risk Reduction (WRDRR) was inaugurated during a ceremony on December 1, 2016.

 

The video address of Ms. Blanca Jiménez-Cisneros, Director of the Division of Water Sciences, and Secretary, International Hydrological Programme, Natural Sciences Sector UNESCO.

Academic Staff of the UNESCO Chair

From left: N. Bezak, S. Rusjan, M. Brilly, M. Mikoš, M. Šraj, A. Kryžanowski, A. Vidmar.

Distinguished Guests at the UNESCO Chair Inauguration Ceremony.

From left: UL Rector Prof. I. Svetlik, UNESCO Chair holder Prof. M. Mikoš, Chairman IHP Committee Prof. M., Brilly, UNESCO Chairman Prof. S. Pejovnik.

Media Interview.

UNESCO Chairholder Prof. M. Mikoš.

During the Press Conference.

The Deputy Director-General of the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief Mr. B. Dervodel.

During the Press Conference.

The Chairman of the Slovenian National Commission for UNESCO Prof. S. Pejovnik.

During the Press Conference.

The Rector of the University of Ljubljana Prof. I. Svetlik.

During the Press Conference.

The Chairman of the Slovenian Committee for UNESCO IHP Prof. M. Brilly.
Damages caused by water-related disasters, such as floods or rainfall-induced landslides, continue to increase all over the world, while available water resources are becoming increasingly scarce, causing damages, such as those due to droughts. The research activities undertaken by the newly established UNESCO Chair on Water-related Disaster Risk Reduction (WRDRR) will be an intricate part of joint worldwide efforts to reduce disaster risks and to mitigate their unavoidable consequences.

The planned activities relate to risk reduction of water-related disasters due to floods and accompanying erosion phenomena. The problem has contemporary relevance in Slovenia and elsewhere in the world. Today, we mostly encounter the impacts of: climate change and anthropogenic actions as a response to hazards and the changed way of our life, subject to cultural and developmental diversity related to the society’s sensitivity, and development of new technologies and risk reduction actions.

Through an integrated approach to research and doctoral study programmes we will develop new solutions suitable for local natural and cultural conditions.