Unescova Katedra za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah

Univerza v Ljubljani, Slovenija

Akademsko osebje UNESCO katedre

Z leve: N. Bezak, S. Rusjan, M. Brilly, M. Mikoš, M. Šraj, A. Kryžanowski, A. Vidmar.

Cenjeni gostje na slavnostni umestitvi UNESCO katedre.

Z leve: rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. I. Svetlik, predstojnik UNESCO katedre in dekan UL FGG prof. dr. M. Mikoš, predsednik Nacionalne komisije za UNESCO IHP prof. dr. M. Brilly, predsednik Nacionalne komisije za UNESCO prof. dr. S. Pejovnik.

Utrinek z novinarske konference.

Predstojnik UNESCO katedre in dekan UL FGG prof. dr. M. Mikoš.

Utrinek z novinarske konference.

Namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje g. B. Dervodel.

Utrinek z novinarske konference.

Predsednik Nacionalne komisije za UNESCO prof. dr. S. Pejovnik.

Utrinek z novinarske konference.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. I. Svetlik.

Utrinek z novinarske konference.

Predsednik Nacionalne komisije za UNESCO IHP prof. dr. M. Brilly.
Škode zaradi vodnih ujm kot so poplave ali s padavinami sproženi zemeljski plazovi, se po svetu povečujejo, na drugi strani pa se razpoložljivi vodni viri zmanjšujejo in prav tako povzročajo škode kot so tiste zaradi suše. Raziskovalne dejavnosti na novo ustanovljene Unescove Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah (WRDRR) bodo sestavni del skupnih svetovnih naporov za zmanjšanje tveganja nesreč in za odpravo njihovih neogibnih posledic.

Načrtovane dejavnosti so usmerjene v zmanjšanje tveganja vodnih ujm zaradi poplav in z njimi povezanih erozijskih procesov. Problematika je pereča tako v Sloveniji kot širše v svetu. Dandanes občutimo vplive podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti kot odgovora na nevarnosti, kakor tudi spremenjenega načina življenja, podvrženega kulturološkim in razvojnim izzivom povezanih z družbeno občutljivostjo, razvojem novih tehnologij in ukrepov za zmanjšanje tveganj.

S celostnim raziskovanjem in v okviru doktorskih študijev bomo razvijali nove rešitve, primerne za lokalne naravne in kulturne pogoje.

Aktivnosti Unescove katedre v letu 2017:

4. svetovni forum o zemeljskih plazovih

(Ljubljana, 29. maj – 2. junij 2017)

ARRS raziskovalni program P2-0180 Vodarstvo in geotehnika

(2017-2021)

Poletna šola o naravnih nesrečah

(Ljubljana, 21. maj – 10. junij 2017)

Aktivnosti "Več prostora za vodo"