Na navidezni (spletni) konferenci  Slovenskem inženirskem dnevu 2024 z naslovom “Odpornost stavb in infrastrukture na podnebne spremembe” 4. marca 2024, je za člane Matične sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (MSG IZS) predavala trojica slovenskih strokovnjakov: dr. h.c. Marjan Pipenbaher, prof. dr. Matjaž Mikoš in prof. dr. Janko Logar s predavanjem “Tehnične smernice za protipoplavno obnovo”. Video posnetek predavanja je na voljo le članom zbornice, tukaj pa delimo predstavitev v pdf formatu.