Vlada Republike Slovenije je kot odgovor na katastrofalne poplave v začetku avgusta 2023 na svoji 64. redni seji dne 17. avgusta 2023 ustanovila strokovno posvetovalno telo, da pripravlja strokovne podlage in ji svetuje pri oblikovanju ukrepov na področju obnove po naravnih nesrečah ter razvijanju odpornosti na nesreče. Podrobnosti na zunanji povezavi.

Vlada bo člane sveta imenovala v petih dneh od sprejetja sklepa o ustanovitvi sveta (do 22.8.2023). Člani sveta bodo predstavniki strokovnih in znanstveno-raziskovalnih ustanov, nevladnih organizacij in združenj, ki so relevantne za področje obnove po naravnih nesrečah.