Ob dvajsetletnici katastrofičnega dogodka, ko se je 17. novembra 2000 pri Mangartski Planini najprej sprožil zemeljski plaz in je kasneje drobirski tok tragično zaznamoval Log pod Mangartom in dobršen del Zgornjega Posočja, organizirajo Geološki zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Znanstvenoraziskovalni center SAZU strokovno posvetovanje z naslovom

Mangartski plaz 20 let pozneje – kaj ve slovenska stroka danes o tovrstnih dogodkih, vzrokih zanje in o preventivnem delovanju.

Posvetovanje bo organizirano kot serija krajših predavanj z možnostjo vprašanj in diskusijo ob koncu. Zaradi prilagoditve trenutnim razmeram bo dogodek dostopen samo preko spletne povezave (MS Teams), kjer se bo mogoče vključiti tudi v diskusijo.

Čas: 17.11.2020 od 12h do 15:30h

 Dostop za registrirane in neregistrirane uporabnike je na tej povezavi.

Predavatelji in predavanja:

  • dr. Miloš Bavec: Uvodni pregled
  • dr. Bojan Majes: Dogodek novembra 2000
  • Ervin Vivoda: Država in (veliki) plazovi od leta 2000 dalje
  • dr. Matjaž Mikoš: Kje smo na področju preventivnega delovanja pred naravnimi tveganji danes v Sloveniji in nekatere slovenske povezave v svet
  • dr. Krištof Oštir: Naravne nesreče in opazovanje Zemlje: od Loga pod Mangartom do operativnih servisov
  • mag. Adrijan Košir: Sedimentologija procesov masnega premikanja: pogled onkraj stroke
  • dr. Tina Peternel, dr. Mateja Jemec Auflič, dr. Jernej Jež: Pristopi ter metode za proučevanje in prepoznavanje pobočnih masnih premikov ter nekaj primerov dobrih praks v Sloveniji
  • Razprava: 30 minut