Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je objavil Poročilo o razvoju 2022, v katerem ugotavlja:
Poročilo o razvoju, s katerim na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj vsakoletno spremljamo uresničevanje Strategije razvoja Slovenije 2030, v tej povezavi prinaša pomembna priporočila. Da bi dosegli dolgoročno vzdržen razvoj in večjo kakovost življenja, je treba ukrepe razvojne politike prednostno usmeriti v pospešitev vključujočega prehoda v inovacijsko podprto rast z visoko produktivnim, nizkoogljičnim in krožnim gospodarstvom. Na ta način bi pripomogli tudi k povečanju odpornosti gospodarstva in družbe proti krizam, kot so trenutne zaostrene geopolitične razmere zaradi vojne v Ukrajini.

Podrobnosti poročila za leto 2022 so na voljo na spletni strani UMARja. Poročilo 2022 je na voljo kot pdf dokument tudi tukaj.