Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je objavil Poročilo o produktivnosti 2022, v katerem ugotavlja: Slovenija po produktivnosti in večini njenih ključnih dejavnikov postopno napreduje, a se strukturno, v smislu prehoda v inovacijsko podprto rast in krožno gospodarstvo, razvija prepočasi, s preveč površinskimi procesi modernizacije in preobrazbe. To se kaže v razmeroma počasnem zmanjševanju razvojnega zaostanka za povprečjem EU, ohranjanju velike razvojne vrzeli za državami vodilnimi inovatorkami in upadanju prednosti pred Višegrajsko skupino držav (V4).

Podrobnosti poročila za leto 2022 so na voljo na spletni strani UMARja. Poročilo 2022 je na voljo kot pdf dokument tudi tukaj. Predstavitev poročila, ki jo je pripravil dr. Peter Wostner, je na na voljo tukaj.