Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je objavil Poročilo o produktivnosti 2021, v katerem ugotavlja:
Analiza stanja kaže na sicer še vedno relativno ugodno situacijo, na primer pri digitalizaciji ali inovacijski aktivnosti velikih podjetij, a trendno, glede na druge države, Slovenija vse počasneje zapira vrzel v produktivnosti, zato se poročilo zavzema za pospešitev pametne, digitalno-inovacijske ter trajnostne preobrazbe v nizkoogljično in krožno gospodarstvo. Skromni rasti produktivnosti po gospodarsko-finančni krizi je botrovala nizka investicijska aktivnost, z vidika dolgoročnih potencialov za prehod v inovacijsko podprto, visokoproduktivno in nizkoogljično krožno gospodarstvo še zlasti izstopa nazadovanje pri vlaganjih v različne oblike neoprijemljivega kapitala (raziskovalno-razvojna dejavnost, informacijsko komunikacijska tehnologija, dizajn, vključenost v vseživljenjsko učenje), ki postaja vse pomembnejši dolgoročni dejavnik produktivnosti sodobnih gospodarstev.

Podrobnosti poročila za leto 2021 so na voljo na spletni strani UMARja. Poročilo 2021 je na voljo kot pdf dokument tudi tukaj. Predstavitev poročila, ki jo je pripravil dr. Peter Wostner, je na na voljo tukaj.