Na programu TV Slovenija 1 se je dne 4. februarja ob 17:20 oddaja Slovenski vodni krog osredotočila na problematiko potoka Reka v porečju Pšate – potok Reka izvira pod Krvavcem v dveh povirnih krakih: Lukenjskem grabnu  in Brezovškem grabnu – in teče skozi Cerklje na Gorenjskem. V oddaji so sodelovali tudi sodelavci unesco katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmahUniverze v Ljubljani: dr. Jošt Sodnik, dr. Andrej Kryžanowski in dr. Nejc Bezak, ki so spregovorili o inovativnih pristopih urejanja hudournikov, ki jih na Brezovškem in Lukenjskem grabnu urejajo z novimi hudourniškimi pregradami in prodnimi zadrževalniki. Vse to z namenom, da se preprečijo hudourniški nanosi materiala in erozija brežin po strugi navzdol. Tako zmanjšujejo poplavno ogroženost infrastrukture in naselij ob potoku Reka.

Oddaja je dostopna na povezavi https://kult-tv.si/slovenski-vodni-krog-potok-reka/.