Vabljeni na strokovno posvetovanje v organizaciji Nacionalnega inštituta za biologijo in gibanja  Mladi za podnebno pravičnost “v vrtincu sprememb – povezanost vode, življenja in podnebja”.

Vabilo v pdf obliki je na voljo tukaj. Dr. Mikoš bo na posvetovanju aktivno sodeloval s predavanjem “Izboljšanje hidromorfološkega stanja slovenskih vodotokov” in v splošni razpravi.