Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani bo v soorganizaciji z Društvom vodarjev Slovenije in Slovenskim društvom za zaščito voda, v dneh od 17. do 19. septembra 2023 organiziralo strokovno ekskurzijo v Antwerpen, Flandrija, Belgija, s prevladujočo temo urbani vodni krog. Naš glavni gostitelj bo javno podjetje Aquafin NV, ki ima koncesijo za čiščenje odpadnih voda za celotno Flandrijo. Drugi gostitelj bo še podjetje De Watergroep, ki je eno izmed večjih podjetji, ki se primarno ukvarja z vodooskrbo. V sklopu ekskurzije nam bodo gostitelji predstavili najnovejše raziskovalne in aplikativne projekte na področju čiščenja odpadnih voda, vodooskrbe in obvladovanja padavinskih voda v urbanem okolju.
Cena ekskurzije znaša 701€/za min. 30 potnikov oz. 744€/za min. 25 potnikov.

Za študente Vodarstva in okoljskega inženirstva (VOI) na 1. stopnji ali 2. stopnji, z aktivnim statusom, kot tudi za z vodo in mestom povezane študijske programe na Univerzi v Ljubljani, je bila na voljo možnost sofinanciranja njihove udeležbe s strani UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah Univerze v Ljubljani. V roku smo prejeli 11 prijav na strokovno ekskurzijo in z zadovoljstvom bomo podprli odhod 11 študentov na ta dogodek. Prijava je tako sedaj zaprta (3.6.2023).

Podrobnosti strokovne ekskurzije najdete tukaj.