Namen enodnevne konference je bil dvigniti zavedanje o nevarnostih na hudourniških območjih, predstavitev inovativnih pristopov k urejanju hudournikov ter izmenjava znanj in izkušenj med strokovnjaki. Vabilo na dogodek je na voljo tukaj.
Dogodek je potekal pod pokroviteljstvom UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah Univerze v Ljubljani. Praktična predavanja priznanih strokovnjakov so teme predstavila interdisciplinarno in celovito. Dogodek smo zaokrožili s terenskim ogledom serije podajnih pregrad nad spodnjo postajo kabinske žičnice smučišča Krvavec.