Dr. Mikoš je v vlogi predsednika Inženirske akademije Slovenije (IAS) slavnostno podpisal Konzorcijsko pogodbo za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov, ki je potekala 15. marca 2024 v prostorih vile Podrožnik. Podrobnosti o namenu in podpisnikih te za Slovenijo pomembne konzorcijske pogodbe, ki omogoča krepitev mednarodnega tehnološkega sodelovanja, predvsem z Japonsko, povzemamo v sporočilu za javnost.