The Slovenian National Commission for UNESCO announced a call for application for the establishment of new UNESCO Chairs and UNITWIN Networks. The call is available at: https://www.unesco.org/en/education/unitwin.  All details and the application form can be found there.

Here you can find the Criteria for the establishment of new UNESCO Chairs and UNITWIN Networks, as well as the Application form, both as a pdf file.

The deadline is 22 April 2022, before this deadline filled-in application forms together with all supporting documents should be sent exclusively in an electronic form to: gasper.hrastelj(at)gov.si.

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je objavila poziv za prijavo za ustanovitev novih mrež UNITWIN in novih UNESCO kateder v Sloveniji. Razpis je na voljo na povezavi: https://www.unesco.org/en/education/unitwin.  Na voljo so vse podrobnosti in prijavni obrazec.

Tukaj lahko najdete opisane kriterije za ustanovitev novih UNESCO kateder in mrež Unitwin kot tudi prijavni obrazec v angleškem jeziku, oboje kot pdf datoteko.

Rok za prijavo je 22.4.2022, do tega roka je treba poslati izpolnjene prijavne obrazce skupaj z vsemi potrdili / dokazili, izključno v elektronski obliki na naslov: gasper.hrastelj(at)gov.si.