Člana Unesco katedre dr. Andrej Kryžanowski in dr. Matjaž Mikoš sta kot člana na novo ustanovljenega Sveta za vode pri Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP), sodelovala na njegovi 1. redni seji, kjer so člani ob prisotnosti ministra g. Uroša Brežana, državnega sekretarja za področje narave in voda mag. Mateja Skočirja, direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode mag. Neže Kodre in vodje Sektorja za upravljanje voda Direktorata za vode na MNVP mag. Luke Štravsa sooblikovala sklepe glede prioritetnih interventnih ukrepov po nedavnih katastrofalnih poplavah, kot tudi pri oblikovanju prvih neposrednih in jasnih usmeritvah za dolgoročne strateške premike na področju varstva pred škodljivim delovanjem voda, tj. poplavami, zemeljskimi plazovi, hudourniki in drugimi oblikami vodnih ujm – gre za področje, na katerem člani unesco katedre delujemo že desetletja, od leta 2016 tudi kot člani Unesco katedre za zmanjševanje tveganj pred vodnimi ujmami. Delo sveta za vode bo koordiniral mag. Rok Fazarinc, sodelovala pa tudi predsednica Društva vodarjev Slovenije dr. Lidija Globevnik, oba sta že sodelovala pri delu Unesco katedre v preteklosti.

Dogajanje na 1. seji in o usmeritvah sanacijskih aktivnosti po avgustovskih poplavah so na kratko povzele tudi številne medijske hiše – med drugimi: Slovenska tiskovna agencija (STA), RTV SLO, časnik DELO, portal 24ur, portal SIOLnet, revija Mladina.